Kubet Gai cho mình một lý do để thành công, con đường của bạn sẽ đi rộng hơn và rộng hơn

Trên bục giảng, giáo viên đã hỏi một người phụ nữ: “Bạn có thể thực hiện 200 lần đẩy không?” “Bây giờ tôi là một tên cướp, nếu bạn không thể, bạn giết con trai của bạn. Bạn có thể không?” Người phụ nữ nghĩ về nó, cắn răng của tôi: “Vâng.” Thực tế, mọi người luôn nói rằng tôi không thể làm điều đó. Lý do.Hãy cho mình một lý do để thành công, con đường của bạn sẽ đi rộng hơn và rộng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status