Kubet Gai Friend, một lời chào nhẹ nhàng

[db:摘要]

Lời chào dịu dàng của một người bạn là đủ để bày tỏ sự may mắn của chúng tôi trong trái tim của chúng tôi. Một lời chào hiền lành là đủ để thể hiện người bạn hiền lành trong trái tim của chúng tôi. Một lời chào hiền lành là đủ để khiến chúng tôi say sưa. Trái tim của bạn bởi vì anh ấy hoặc bạn của cô ấy đã chờ đợi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *